Обучение за мениджъри

Стартира обучение за мениджъри, което има за цел да ги подготви по-добре за бъдещите предизвикателствата в тяхната работа. Обучението съчетава, както задълбочени познания в областта, така и много практически примери,които разкриват как всеки проект може да бъде успешен.