Ново - Дневни обучения за ученици

Специализирани обучения за ученици на възраст между 7 и 12 години предстои да обяви OnTarget. Занятията ще бъдат в няколко направления, свързани с информационните технологии – програмиране, графичен дизайн, създаване на Интернет страници и др. Обученията се водят от специално обучени преподаватели, по програми, адаптирани за деца.

Повече информация за предстоящите обучения, може да получите, като се свържете с нас.