Испански студенти ще се обучават в OnTarget

Студенти, изучаващи информационни технологии във водещи испански университети и колежи, ще се обучават в OnTarget Training. Младежите пристигат в България по програма на Европейския Съюз – „Леонардо да Винчи”. Програмата има за цел да интегрира студентите в чуждоезикова среда, където да приложат знания и умения в изпълнението на конкретни практически задачи. Успоредно с обучението си в OnTarget, студентите ще бъдат включени в реални проекти на Insitex (компания-партньор на OnTarget Training), за да могат да приложат получените знания в практиката.