Free Android/ iPhone Training

30-05-2011 Одобрените кандидати за безплатното обучение за Android и iPhone Development в OnTarget Training за първите групи ще бъдат обявени на 06.07.2011г. Всички кандидати, които успешно са се регистрирали за това обучение ще участват при подбора на одобрените да се включат в предстоящото обучение.

Първите групи на обучението за Android и iPhone в OnTarget Mobile Academy се очаква да бъдат организирани през летния период.

Повече информация за това обучение може да разгледате тук.

За допълнителни въпроси относно тази инициатива - свържете се с нас.