Спонсориран Java курс и работа

08-12-2011 OnTarget Training съвместно с фирма Фадата стартира инициатива за спонсорирано обучение по програмиране с Java. След приключване на обучението най-добре представилите се участници ще получат предложение за работа в компанията - спонсор и възможност за развитие.

Курсът започва с теми за начинаещи, като кандидатите, подходящи за прием в курса, трябва да отговарят на следните изисквания:

 • - да имат познания в областта на информационните технологии;
 • - да владеят английски език на добро ниво;
 • - да притежават отлична логическа и аналитична мисъл;
 • - да са студенти 2-ри или по-горен курс, или завършили в областта на информационните технологии;
 • - да имат желание да се развиват в сферата на разработката на софтуер;
 • - да са мотивирани да се обучават и реализират успешно в тази област;
 • - да имат силна вътрешна мотивация за постоянно актуализиране на познанията си и запознаване с последните тенденции в сферата на софтуерните технологии.


Предимство за класиране дават:

 • - предишен опит с програмиране на Java и/или друг обектно-ориентиран език за програмиране;
 • - участия в състезания и олимпиади.


Фадата предлага:

 • - работа в утвърдена компания;
 • - качествено обучение;
 • - участие в интересни и разнообразни международни проекти.


Желаещите да се включат в инициативата „Спонсорирано обучение по Java и работа”
на компания Фадата е необходимо да заявят своето желание като попълнят регистрационната форма* през сайта на OnTarget Training и да изпратят актуална автобиография (на английски език) на адрес: info@ontarget-training.com със „Subject: Java Training”.

Крайният срок за подаване на заявки за участие в този курс е до 10.01.2012г.


* за кандидатствате за спонсорираният курс по Java е необходимо от списъка с курсове в регистрационната форма да се избере „Спонсориран Java курс и работа”