Новo: Windows Phone курс

New - developing Windows Phone applications06-03-2013

Уникален курс - програмиране за Windows Phone ще стартира през Април в OnTarget Training.

Обучението е специализирано да предоставя на курсистите необходимите познания и практически умения, които да им позволят да създават мобилни приложения за смартфони с операционна система Windows Phone.

Обучението ще започне на 10 Април 2013г., а цената на курса е 530,00лв.

Курсът е насочен към хора без опит в разработването за Windows Phone.

Необходими са предварителни познания по програмиране със C#.

Повече за обучението можете да разгледате тук.

За записване и/или допълнителна информация, свържете се с нас на – 02/958 99 65 или ни пишете на e-mail адрес – info@ontarget-training.com.