Devs Lab - Нови групи

Devs Lab - New groups for professional training15-03-2013

OnTarget Training обявява нови дати за кандидатстване за новите групи за курсовете в "Devs Lab".

Срока за подаване на заявки през регистрационната форма на сайта е до 05.04.2013г. 12.04.2013г.

Всички, които имат желание да кандидатсват за участие в професионалните курсове от инициатива "Devs Lab", могат да подадат онлайн заявка - до 05.04.2013г. 12.04.2013г. (включително) за новите групи.

Информация за направленията в професионалните курсове в "Devs Lab" може да бъде разгледана - тук.

За допълнителна информация, свържете се с нас.