Web Applications with Java EE

Developing Web Applications with Java EE - 23.10.201327-09-13

OnTarget Training стартира записване за курс „Developing Web Applications with Java EE”.

Началната дата на обучението е 23.10.2013г.

Курсът ще се провежда два пъти седмично във вечерна форма, като цената му е промоционална: 459,00*лв. Курсът е с продължителност 48 часа.

За курса:

Java сървлети и JavaServer Pages позволяват на програмистите да използват силата на Java платформата и да създават адаптивни, обектно-ориентирани и многообразни уеб приложения. Java Enterprise Edition предлага революционен и опростен подход при разработката на бизнес приложения. В този курс ще придобиете стабилни знания за основните компоненти на Java EE техлогията:JSP, Servlets, JSF, EJB and JPA.

Ще се научите да:

- Разработвате, внедрявате и защитавате многофункционални уеб приложения с Java EE

- Генерирате динамични уеб страниции с JavaServer pages (JSP)

- Персонализирате съдържанието чрез кукита (бисквитки) и сесии, използвайки Java Servlet API

- Интегрирате JSP потребителски тагове за минимизиране на кода

- Използвате JavaServer Faces (JSF) за създаване на богат потребителски интерфейс

- Управлявате сигурността на транзакциите и приложенията с анотации и XML

- Изграждате ефективно бизнес-логиката чрез Enterprise JavaBeans (EJB)

- Интегрирате Java Message Service (JMS)

За кого е предназначен курса:

Добре е да имате поне 3-6 месеца опит с Java и dа разбирате Java класовете и модела на наследяване, както и да можете да използвате Java APIs. Полезни са и познаването на технологиите intranet/Internet - HTML, HTTP и TCP/IP.


Желаещите да се запишат** и обучават в курса е необходимо да се свържат с нас на: 02/958 99 65 или да ни пишат на info@ontarget-training.com .

* промоционалната цена не подлежи на допълнителни отстъпки и е валидна при записване за предстоящата група, която започва на 23.10.2013г.

** свободните места за записване в предстоящата група са ограничен брой


Програма на курс "Developing Web Applications with Java EE":

1. Web application development

The requirements of a web application

Components of an n-tier architecture

2. Getting started with servlets

Integrating servlets into the web application architecture

Configuring the servlet development environment

Avoiding common servlet pitfalls

3. Utilizing the Java Servlet API

Servlet life cycle methods

Accessing servlet environment variables

4. Creating web-based forms for user input

Adding text fields and drop-down lists

Retrieving form data in the servlet

5. Extending servlets with Java Database Connectivity

Connecting to the database

Submitting SQL statements

Retrieving and processing data

6. Formatting database results

Constructing an HTML table

Adding drill-down features

7. Writing cookies to personalize web content

Retrieving cookies from a client request

Sending cookies to the client

Circumventing cookie limitations

8. Managing application state with sessions

Creating a unique session for each user

Storing and retrieving Java objects within sessions

Controlling a session's life span

Creating application and session event listeners

Implementing a shopping cart

9. Key components of Java EE for web development

Servlets

JSP

XML

10. JSP fundamentals

Using JSP scriptlets, expressions and declarations

Communicating with the client using built-in JSPserver objects

Leveraging the JSP 2 Expression Language (EL)

11. State management with JSP

Accessing cookies and sessions

Storing common application data

12. Integrating JSP and JavaBeans

Promoting object reuse

Separating application logic from the presentation

13. Calling JSP from servlets

Forwarding Java objects to JSP

Using JavaBeans to transfer data

Servlet and JSP design patterns

14. Leveraging the Tag Extension mechanism

The role of JSP custom tags

Applying the JSP Standard Tag Library (JSTL)

15. Developing custom tags

Creating custom tags with JSP 2 tag files

Customizing tag behavior with attributes

16. JSF framework overview

Identifying the JSF core components

Exploring the request processing cycle

Managing application flow using JSF navigation model

17. Building JSF components

Developing back beans

Creating views with JSF custom tags

Taking advantage of the Unified Expression Language

18. Building views with facelets

Arranging the UI component layouts

Localizing messages using Resource Bundles

19. Modularizing UI development

Simplifying page structure with Facelets

Achieving code reuse with templates

20. Leveraging Ajax to improve the user experience

Sharpening response with the asynchronous web model

Combining Ajax functionality with JSF

Utilizing prebuilt Ajax-enabled JSF components

21. Stateless and stateful beans

Encapsulating scalable business logic with JavaBeans

Accessing session beans remotely

Constructing effective stateful services

22. Applying advanced strategies of session beans

Adding behaviors with method interceptors

Triggering timer-based and asynchronous services

23. Unleashing Message Driven Beans (MDB)

Simplifying robust message receivers with MDB

Generalizing message reception with Java connectors

24. Achieving interoperability with JAX-WS

Coding and packaging a service endpoint

Packaging and deploying the service

25. Accessing services with JAX-WS clients

Analyzing the client contract

Binding and exchanging valid data types

26. Demystifying the JPA architecture

Identifying the major components of JPA

Establishing access with the EntityManager

27. Applying JPA core operations

Developing the persistence class

Holding conversational state across requests

28. Effectively representing object associations

Capturing single and multivalued associations

Representing Java collections

29. Choosing appropriate inheritance strategies

Employing techniques for class-to-database mapping

Auditing operations with Callbacks and Listeners

30. Working with JPQL

Initiating data access with the Java Persistence Query Language (JPQL) and API

Selecting Entity and relationship properties

31. Querying with the Criteria API

Creating a criteria query and managing results

Enhancing queries with CriteriaBuilder

32. Enhancing application structure and performance

Improving structure with named queries

Augmenting JPQL with native optimized SQL

33. Preserving Integrity with Enterprise Services

Approaches to working with Java Transaction API (JTA)

Managing transaction strategies with annotations