Java и C# - promo

Java и C# - promo - 26.09.201311-09-13

OnTarget Training обявява записване за курс "Въведение в програмирането с Java и C#" по изцяло обновена програма.

Началната дата на обучението е 26.09.2013г.

Курсът ще се провежда два пъти седмично във вечерна форма, като цената му е промоционална: 349,00*лв. Цената включва обучението и таксa за явяване на финален изпит. Курсът е с продължителност 40 часа.

За курса:

Богатата и уникална архитектура на Java дава възможност на софтуерните разработчици да създават приложения, които да работят лесно и стабилно на различни платформи.

С# е модерен, обектно-оринетиран програмен език за лесно създаване на функционални приложения. С# е основният език от Microsoft .NET framework.

В този курс вие ще придобиете широки знания за: синтаксиса на Java и С#, контролни структури, масиви, списъци, речници, класове и обекти. Ще се научите да създавате конзолни приложения, да работите със стрингове, да създавате гъвкави модели с принципите на Обектно-Ориентирано програмиране.

Ще се научите да:

Разработвате конзолни приложения използвайки класове и обекти

Създавате гъвкави модели с принципите на Обектно-Ориентирано програмиране

Организирате данни чрез колекции и масиви

Работите със стрингове – търсене, извличане, заместване, разделяне и др.

Използвате контролни структури – условни оператори и цикли

За кого е предназначен курса: За всеки който желае да изучава Java и C#.

Желаещите да се запишат** и обучават в курса е необходимо да се свържат с нас на: 02/958 31 06 или да ни пишат на courses@nars.bg .

* промоционалната цена не подлежи на допълнителни отстъпки и е валидна при записване за предстоящата група, която започва на 26.09.2013г.

** свободните места за записване в предстоящата група са ограничен брой

Програма на курс "Въведение в програмирането с Java и C#":

1. Introduction to Programming

Introduction

Java and Eclipse

C# and MS Visual Studio

Primitive Data Types

Operators in Java/C#

2. Introduction to Classes and Objects

Declaring a Class with a Method and Instantiating an Object of a Class

Declaring a Method with a Parameter

Instance Variables, set Methods and get Methods

Initializing Objects with Constructors

3. Control Statements: Part 1

if Single-Selection Statement

if…else Double-Selection Statement

while Repetition Statement

Nested Control Statements

4. Control Statements: Part 2

for Repetition Statement

do…while Repetition Statement

switch Multiple-Selection Statement

break and continue Statements

5. Arrays

Declaring and Creating Arrays

Enhanced for Statement

Passing Arrays to Methods

Multidimensional Arrays

6. Classes and Objects: A Deeper Look

Controlling Access to Members

Referring to the Current Object’s Members with the this Reference

Default and No-Argument Constructors

Composition

static Class Members

7. Object-Oriented Programming: Inheritance

Superclasses and Subclasses

protected Members

Relationship between Superclasses and Subclasses

Constructors in Subclasses

8. Object-Oriented Programming: Polymorphism

Demonstrating Polymorphic Behavior

Abstract Classes and Methods

9. Strings

What is String?

Manipulating Strings

Comparing, Searching, Extracting Substrings, Splitting

Other String Operations

Replacing Substrings, Deleting Substrings, Changing Character Casing

10. Data Structures with Java collections

Lists

Stacks

Queues

HashMap/Dictionary