Ново - Интензивен Java курс - 495 лева

Ново - Интензивен Java курс - 495 лева20-08-13

Стартира записване за "Интензивен Java курс". Обучението е целодневно, в дните четвъртък, петък, събота и неделя и ще се проведе от 19.09.2013 до 22.09.2013 в три града - София, Пловдив и Варна. Цената на курса е промоционална: 495,00*лв. за записалите се до 13.09.2013. След тази дата цената е 650.00лв.

Предвидени са и онлайн консултации с лектора след приключване на курса.

Курсът се води по напълно обновена програма и се прилага изцяло нов подход в представянето на учебния материал, който позволява бързо усвояване на знанията и практическото им прилагане още същия ден.

За курса:

Богатата и уникална архитектура на Java дава възможност на софтуерните разработчици да създават приложения, които да работят лесно и стабилно на различни платформи.

В този курс вие ще придобиете знания за синтаксиса на Java, контролни структури, масиви, класове и обекти. Ще се научите да създавате конзолни и графични приложения, да работите със стрингове, да създавате гъвкави модели с принципите на Обектно-Ориентирано програмиране, да съхранявате и извличате данни от файлове и да използвате Java колекции. Ще се научите да работите с JDBC за достъп до бази данни.

Ще се научите да:

Разработвате богати графични приложения (GUI) със Swing

Разработвате конзолни приложения

Създавате гъвкави модели с принципите на Обектно-Ориентирано програмиране

Организирате данни чрез колекции и масиви

Работите със стрингове – търсене, извличане, заместване, разделяне и др.

Използвате контролни структури – условни оператори и цикли

Четете и записвате данни от файлове

Извличате данни от релационна база данни с JDBC

За кого е предназначен курса:

За всеки който желае да изучава Java

За повече информация или за записване, моля да се свържете с нас на: 02/958 99 65; infoАТontarget-training.com .

Повече за обучението може да разгледате в секцията с обучения на OnTarget Training – тук.

* промоционалната цена не подлежи на допълнителни отстъпки и е валидна при записване за предстоящата група, която ще започне на 19.09.2013г.

** свободните места в предстоящата група са ограничен брой

Програма на курса:

Introduction to Java Programming

Stand-alone applications and servlets

Compiling source code into bytecode

Overview of class libraries

Object-Oriented Programming with Java

Encapsulation, inheritance and polymorphism

OO analysis and design: "Is a" and "Has a"

Designing an OO application step by step

Java's object-oriented features

Instantiating objects from classes

Aggregation and composition

Extending existing classes

Overloading and overriding methods

Structure of the Java Language

Declaring and initializing variables

Declaring and using arrays

Upcasting, downcasting and autoboxing

Flow control

Invoking methods and passing parameters

Conditionals and loops

Handling exceptions with try and catch

Defining classes

Fields (instance data)

Methods (functions)

Abstract classes and interfaces

Organizing classes with packages and modifiers

Composition vs. inheritance

Building the components of a Java program

Leveraging generics with the collections API

Developing new classes

Compiling and debugging

Developing GUIs - Foundations of user interfaces

Basic GUI widgets

Event-driven programming

Benefits of a portable windowing library

Java Foundation Classes (JFC)

Creating Swing components

Adding Swing components to containers

Arranging Swing components using layout managers

Dialogs and message boxes

Event handling

Registering event handlers

Inner classes and top-level classes

Storing and Retrieving Data with File I/O

Streams, Readers and Writers

Catching and throwing exceptions

Formatting text output

Files and directories

Reading and writing files

Creating, deleting and renaming files

Obtaining directory and file information

Working with Relational Databases - JDBC database access

Leveraging the JDBC API

Choosing database drivers

Connecting to a database

Java Development Tools

Java Development Kit (JDK)

Compiler (javac)

Javadoc utility

Java Archive (JAR) utility

Java Integrated Development Environments (IDEs)