Супер Промо: PHP – 2 в 1

Супер Промо: PHP – 2 в 1 - 13.02.201429-01-14

OnTarget Training стартира записване за курс – „Супер Промо: PHP – 2 в 1”. Обучението е подходящо за всички, които правят първи стъпки в областта на програмирането с PHP и обхваща двата курса "PHP и MySQL – част 1" и "PHP и MySQL – част 2".

Началната дата на обучението е 13.02.2014г.

Курсът ще се провежда два пъти седмично във вечерна форма, като цената му е промоционална: 839,00*лв. Курсът е с продължителност 81 часа.

За курса:

PHP е широко използван език за създаване на динамични уеб страници. Той може лесно да се интегрира с HTML и SQL. PHP се използва и за обработка на съдържанието на уеб страници като е по-сигурен и по-надежден от JavaScript.

Ще се научите да:

- Създавате комплексни уеб сайтове, използвайки PHP, MySQL и LAMP платформата

- Работите с MySQL база данни и phpMyAdmin

- Използвате и създавате Web форми, сесии и cookies

- Прилагате най-добрите практики при разработката на уеб приложения с PHP

- Работите с файлове, ресурси и процеси

- Създавате гъвкави модели с принципите на Обектно-Ориентирано програмиране

- Прихващане и управлявате изключения

- Използвате PEAR модули

- Работите с Apache и mod_rewrite

За кого е предназначен курса: За всеки който желае да изучава PHP.

Желаещите да се запишат** и обучават в курса е необходимо да се свържат с нас на: 02/958 99 65 или да ни пишат на info@ontarget-training.com.

* промоционалната цена не подлежи на допълнителни отстъпки и е валидна при записване за предстоящата група, която започва на 13.02.2014г.

** свободните места за записване в предстоящата група са ограничен брой

Програма на курса:

World Wide Web and HTTP Introduction

- What is WWW?

- HTTP in depth, HTTP request / response lifecycle dissection

- URL, HTML

HTML Fundamentals – Basics

- HTML basics: formatting tags, images, hyperlinks, lists

HTML Fundamentals – Tables and Forms

- HTML tables: column, cells, cellspacing, cellpadding, colspan, rowspan

- HTML forms and basic controls: text field, text area, select, radio buttons, check boxes,buttons, image buttons

CSS Fundamentals

- What is CSS? Why “cascading”?

- Style sheet syntax

- Linking presentation and content

- CSS selectors and rules

JavaScript Fundamentals

- Using JavaScript language – first steps

- Manipulating the HTML DOM tree

- Debugging JavaScript

PHP Basics

- What is CGI? What is PHP? What is Web server?

- Web application lifecycle

- PHP advantages and disadvantages

- PHP syntax

- Variables

- Floating point operations

- Boolean expressions

- Strings

- Arrays

- Constants

- Predefined variables

- Some basic functions

- Variable variables ($$)

Code Flow Control

- Conditional statements

- Loops

- Functions and return values

- Include and require

- Variables scope

Working with User Input

- HTML forms

- GET versus POST requests

- Handling file uploads

- Regular expressions: literals, meta symbols, simple patterns, characters classes,quantifiers

- Using regular expressions in PHP: preg_match, preg_replace, preg_split, etcEscaping user data (HTML escaping)

PHP Sessions

- HTTP cookies in details

- Working with sessions

- Building custom sessions engine

SQL Language

- What is database and RDBMS?

- Introduction to MySQL

- PHP MyAdmin

- SQL syntax

- DML basics – SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

- DDL basics – CREATE, DROP, ALTER

- Working with multiple tables – UNION, JOIN

- Table keys, unique fields

- MySQL specific queries – LIMIT, REPLACE

Working with Databases

- Connecting database

- Fetching data

- Modifying data

- Persistent connections

- Preventing SQL injection

Accessing Files, Resources and Processes

- Opening files

- Reading/writing data

- Streams handling (pipelines)

- Directories

- File permissions

- Accessing external programs

- Network programming

- Example: handling emails

Output Control and HTTP Headers

- Output buffer control

- HTTP headers

- Controlling the browser cache

- Redirecting the browser

Object-Oriented Programming with PHP

- What are class and object?

- Methods and properties scope

- Inheritance

- Static methods and variables

- Serialization

- Namespaces

Exceptions Handling

- Try…catch

- throw function, the Exception class

- The @ operator

- Setting global exception handlers

- die function

- Setting the level of output

PEAR Package

- What is PHP package?

- Using PEAR

- Some PEAR classes (Database, XML, Authentication, Mail, …)

Advanced PHP Techniques and Integration with Apache

- PHP configuration (php.ini), modifying PHP configuration at runtime

- PHP security

- Working with the Apache Web server

- mod_rewrite and other useful Apache modules

- PHP from the command line

- MySQL configuration

- Apache configuration

- Debugging and performance

PHP Coding Best Practices

- Coding style best practices

- Best practices for accessing databases

- Best practices for session handling

- Making application location independent

- Supporting Cyrillic and Unicode

- Multiple languages and localization

- PHP design patterns

Building a Simple Blog System: A-Z Example

- Creating the HTML and CSS from image files

- Designing the header, footer and the sidebar

- Designing the database

- Implementing “view topics” functionality

- Implementing "login / logout" functionality

- Implementing “post topic” functionality

- Implementing data paging

- Deployment on the production environment

Practical Project: e-Commerce Web Site

- Implement simple e-commerce Web site with PHP, MySQL and Apache

- From Web design images to HTML and CSS

- Designing the header, footer and the sidebar

- Designing the database

- Implementing the functionality

- Browse categories and products

- Shopping cart

- Login / logout

- Add / edit / delete products and categories

- Upload product photos

- Data validation

- Data paging