Коледна Промоция : курсове по Java

Коледна Промоция26-11-2014

Коледна Промоция! Новогодишни отстъпки!

Заплатете през 2014 и ползвайте преференциалната цена и през 2015!

Промоцията важи за курсове : "Основи на програмирането", "Въведение в програмирането с Java" и "Цялостен Java курс".

Основи на програмирането - продължителност 12 часа и уникална цена от 99 лева.

Въведение в програмирането с Java - продължителност от 40 часа и уникална цена от 319 лева.

Цялостен Java курс* - продължителност от 104 часа и уникална цена от 599 лева.

Групи за "Основи на програмирането" ще стартират на следните дати: 11.12.2014, 15.01.2015 и 10.02.2015.

Групи за "Въведение в програмирането с Java" ще стартират на следните дати: 05.01.2015, 27.01.2015 и 19.02.2015.

Групи за "Цялостен Java курс" ще стартират на следните дати: 11.12.2014, 15.01.2015 и 10.02.2015.

* "Цялостен Java курс" обхваща и трите курса "Основи на програмирането","Въведение в програмирането с Java" и "Java Fundamentals".

При успешно полагане на изпитите получавате "Удостоверение за професионално обучение" за завършен квалификационен курс за професионално обучение по програма Д за част от професия "Програмиране с Java", професия Програмист, специалност Програмно осигуряване, по образец на Министерство на Образованието, издаден от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение.**

** при успешно завършване на "Въведение в програмирането с Java" и/или "Цялостен Java курс".

Желаещите да се запишат и обучават в курса е необходимо да се свържат с нас на: 02/958 99 65; info@ontarget-training.com .

За групите стартиращи на 11.12.2014 срокът за записване и заплащане е до 07.12.2014г.

За групите за 05.01.2015, 15.01.2015, 27.01.2015, 10.02.2015 и 19.02.2015 срокът за заплащане е до края на 2014 година.

Промоционалната цена се заплаща на една вноска.


За курсовете:

Основи на програмирането:

Придобиват се начални и базови познания за алгоритми, цикли и масиви. Работи се с "блок-схеми" и се набляга на изграждането на т.нар. логическо мислене, необходимо за успешно развитие в областта на разработката на софтуерни приложения.


Въведение в програмирането с Java:

Богатата и уникална архитектура на Java дава възможност на софтуерните разработчици да създават приложения, които да работят лесно и стабилно на различни платформи.

В този курс вие ще придобиете широки знания за: синтаксиса на Java, контролни структури, масиви, списъци, речници, класове и обекти. Ще се научите да създавате конзолни приложения, да работите със стрингове, да създавате гъвкави модели с принципите на Обектно-Ориентирано програмиране.


Ще се научите да:

- Разработвате конзолни приложения използвайки класове и обекти

- Създавате гъвкави модели с принципите на Обектно-Ориентирано програмиране

- Организирате данни чрез колекции и масиви

- Работите със стрингове – търсене, извличане, заместване, разделяне и др.

- Използвате контролни структури – условни оператори и цикли


Java Fundamentals:

В този курс вие ще придобиете знания и умения с Java и Swing. Ще се научите да създавате богати графични приложения, да съхранявате и извличате данни от файлове, да работите с Java колекции и да създавате Applet-и. Ще се запознаете с клиент/сървър приложения, JSF и Web Services.


Ще се научите да:

- Разработвате богати графични приложения (GUI) със Swing

- Изграждате клиент/сървър приложения

- Създавате заявки на основата на SQL и да работите с бази от данни

- Ползвате JSF и Web Services

- Създавате Applet-и

- Обработвате събития в графичния потребителски интерфейс (GUI) - клавиши, мишка и др.

- Използвате колекции за лесна обработка на сложни данни

- Използвате файлове за четене и запис на данни

- Обработвате run time грешки чрез изключения

- Работите с регулярни изрази и XML

- Прилагате нишки (Multithreading)