Java - интензивно

Въведение в програмирането с Java - 01.09.201419-08-14

Интензивен курс "Въведение в програмирането с Java" стартира през септември 2014г.

Интензивен курс "Въведение в програмирането с Java" с начална дата 01.09.2014г.

Цената на курса е промоционална - 329,00*лв. и включва обучението и вход за семинара "Разработката на софтуер - как да започна работа или собствен бизнес"

Курсът ще се провежда три пъти седмично във вечерна форма.

Обучението е подходящо за всички, които правят първи стъпки в областта на програмирането. Предварителен опит не се изисква.

За курса:

Въведение в програмирането:

Богатата и уникална архитектура на Java дава възможност на софтуерните разработчици да създават приложения, които да работят лесно и стабилно на различни платформи.

В този курс вие ще придобиете широки знания за: синтаксиса на Java, контролни структури, масиви, списъци, речници, класове и обекти. Ще се научите да създавате конзолни приложения, да работите със стрингове, да създавате гъвкави модели с принципите на Обектно-Ориентирано програмиране.

Ще се научите да:

- Разработвате конзолни приложения използвайки класове и обекти

- Създавате гъвкави модели с принципите на Обектно-Ориентирано програмиране

- Организирате данни чрез колекции и масиви

- Работите със стрингове – търсене, извличане, заместване, разделяне и др.

- Използвате контролни структури – условни оператори и цикли

За кого е предназначен курса: За всеки който желае да изучава Java.

Желаещите да се запишат** и обучават в курса е необходимо да се свържат с нас на: 02/958 99 65 или да ни пишат на info@ontarget-training.com.

* промоционалната цена не подлежи на допълнителни отстъпки и е валидна при записване за предстоящата група, която започва на 01.09.2014г.

** свободните места за записване в предстоящата група са ограничен брой

Програма на курс "Въведение в програмирането с Java":

1. Introduction to Programming

- Introduction

- Java and Eclipse

- Primitive Data Types

- Operators in Java

2. Introduction to Classes and Objects

- Declaring a Class with a Method and Instantiating an Object of a Class

- Declaring a Method with a Parameter

- Instance Variables, set Methods and get Methods

- Initializing Objects with Constructors

3. Control Statements: Part 1

- if Single-Selection Statement

- if…else Double-Selection Statement

- while Repetition Statement

- Nested Control Statements

4. Control Statements: Part 2

- for Repetition Statement

- do…while Repetition Statement

- switch Multiple-Selection Statement

- break and continue Statements

5. Arrays

- Declaring and Creating Arrays

- Enhanced for Statement

- Passing Arrays to Methods

- Multidimensional Arrays

6. Classes and Objects: A Deeper Look

- Controlling Access to Members

- Referring to the Current Object’s Members with the this Reference

- Default and No-Argument Constructors

- Composition

- static Class Members

7. Object-Oriented Programming: Inheritance

- Superclasses and Subclasses

- protected Members

- Relationship between Superclasses and Subclasses

- Constructors in Subclasses

8. Object-Oriented Programming: Polymorphism

- Demonstrating Polymorphic Behavior

- Abstract Classes and Methods

9. Strings

- What is String?

- Manipulating Strings

- Comparing, Searching, Extracting Substrings, Splitting

- Other String Operations

- Replacing Substrings, Deleting Substrings, Changing Character Casing

10. Data Structures

- Lists

- Stacks

- Queues

- HashMap