C++ за начинаещи

Intro C++ - 25.03.201506-03-2015

Курс по програмиране за начинаещи "Въведение в програмирането със C++" стартира на 25.03.2015.

Цената е промоционална 309,00*лв вместо стандартната от 375 лева.

Курсът ще се провежда два пъти седмично, в дневна форма.Обучението е с продължителност 40 часа.

Темите в курса са предназначени за начинаещи, които искат да програмират на C++. Предварителен опит не се изисква - програмата на обучението съдържа и подготовка по теория, и много практика, демо упражнения, практически задачи за курсистите и задачи за самостоятелна подготовка.

Желаещите да се запишат** и обучават в курса е необходимо да се свържат с нас на: 02/958 99 65 или да ни пишат на info@ontarget-training.com.

* промоционалната цена не подлежи на допълнителни отстъпки и е валидна при записване за предстоящата група, която започва на 25.03.2015г.

** свободните места за записване в предстоящата група са ограничен брой.

Програма на курс "Въведение в програмирането със С++"

1. Introduction to Programming

-What is computer programming?

-My first C++ program

-Eclipse IDE

2. Primitive data types. Variables.

-Integer types

-Floating-point types

-Boolean type

-Char

-Pointers

-C style strings

-Variables. Using variables

-Literals

3. Operators. Expressions.

-Arithmetic operators

-Comparison operators

-Other operators

-Implicit and explicit type conversion

-Expressions

4. I/O - using console

-Printing to the console (cout stream)

-Reading from the console (cin stream)

5. Conditional statements

-if and if-else statements

-Nested if statements

-switch-case statement

6. Loops

-while loops

-do ... while loops

-for loops

-Nested loops

7. Arrays

-Declaring and creating arrays

-Accessing array elements

-Inputting and outputting arrays

-Processing arrays with for loops

-Multidimensional arrays

8. Functions and an Introduction to Recursion: Part 1

-Program Components in C++

-Math Library Functions

-Function Definitions with Multiple Parameters

-Function Prototypes and Argument Coercion

-C++ Standard Library Header Files

-Case Study: Random Number Generation

-Case Study: Game of Chance and Introducing enum

-Storage Classes

-Scope Rules

-Function Call Stack and Activation Records

-Functions with Empty Parameter Lists

9. Strings and string manipulation

-C style strings and the STL std::string class

-Basic operations with STL strings – comparison, concatenation, extracting substring, searching

-More operations with strings – replacing substrings, deleting substrings

10. Introduction to Classes and Objects

-Classes, Objects, Member Functions and Data Members

-Defining a Class with a Member Function

-Defining a Member Function with a Parameter

-Data Members, set Functions and get Functions

-Initializing Objects with Constructors

-Placing a Class in a Separate File for Reusability

-Separating Interface from Implementation

-Validating Data with set Functions