Java Fundamentals - март

Java Fundamentals - 04.03.2014 12-02-2015

Курс "Java Fundamentals" стартира на 04.03.2015г.

Курсът ще се провежда два пъти седмично във вечерна форма. Цената му е промоционална: 499,00*лв. вместо стандартната от 750,00лв.

Курсът е с обща продължителност 128 часа - 52 часа теория и упражнения присъствено и 76 часа разработка на практически проект неприсъствено.

Обучението е подходящо за хора, които имат опит в Java

При успешно завършване на Практическия Проект получавате "Удостоверение за професионално обучение" за завършен квалификационен курс за професионално обучение по програма Д за част от професия "Програмиране с Java", професия Програмист, специалност Програмно осигуряване, по образец на Министерство на Образованието, издаден от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО).

За курса:

Богатата и уникална архитектура на Java дава възможност на софтуерните разработчици да създават приложения, които да работят лесно и стабилно на различни платформи. В този курс вие ще придобиете знания и умения с Java и Swing. Ще се научите да създавате богати графични приложения, да съхранявате и извличате данни от файлове, да работите с Java колекции и да създавате Applet-и. Ще се запознаете с клиент/сървър приложения, бази данни, JSF и Web Services.

Ще се научите да:

- Разработвате богати графични приложения (GUI) със Swing

- Изграждате клиент/сървър приложения

- Създавате заявки на основата на SQL и да работите с бази от данни

- Ползвате JSF и Web Services

- Създавате Applet-и

- Обработвате събития в графичния потребителски интерфейс (GUI) - клавиши, мишка и др.

- Използвате колекции за лесна обработка на сложни данни

- Използвате файлове за четене и запис на данни

- Обработвате run time грешки чрез изключения

- Работите с регулярни изрази и XML

- Прилагате нишки (Multithreading)

Желаещите да се запишат** и обучават в курса като изучават по-задълбочено езика за програмиране Java, е необходимо да се свържат с нас на: 02/958 99 65; info@ontarget-training.com .

* промоционалната цена не подлежи на допълнителни отстъпки и е валидна при записване за предстоящата група, която започва на 04.03.2015г.

** свободните места за записване в предстоящата група са ограничен брой

Програма на курса:

1.GUI Components: Part 1.

Java’s Nimbus Look-and-Feel

Simple Input/Output with JOptionPane

Displaying Text and Images (Icons)

Text Fields

Event Handling with Nested Classes

Common GUI Event Types and Listener Interfaces

JButton

JCheckBox

JRadioButton

JComboBox

Using an Anonymous Inner Class for Event Handling

JList

Multiple-Selection Lists

Mouse Event Handling

Adapter Classes

JPanel Subclass for Drawing with the Mouse

Key Event Handling

FlowLayout

BorderLayout

GridLayout

Using Panels to Manage More Complex Layouts

JTextArea

2. Exception Handling.

Handling Arithmetic Exceptions and Input Mismatch Exceptions

When to Use Exception Handling

Java Exception Hierarchy

finally Block

Stack Unwinding

Chained Exceptions

Declaring New Exception Types

Preconditions and Postconditions

Assertions

Handling Multiple Exceptions in One catch

Automatic Resource Deallocation

3. Regular Expressions and Workong with XML

The regular expressions language – literals and meta-characters, character classes, quantifiers, grouping characters, etc.

Regular expressions in Java

Searching, extracting, validating, splitting and replacing text by regular expressions

XML

Parsing XML

4. Files, Streams and Object Serialization.

Files and Streams

Class File

Text Files - creating, reading, updating

Object Serialization

Creating a File Using Object Serialization

Reading and Deserializing Data from a File

Additional java.io Classes

Opening Files with JFileChooser

5. Generic Collections.

Collections Overview

Type-Wrapper Classes for Primitive Types

Autoboxing and Auto-Unboxing

Interface Collection and Class Collections

Lists

ArrayList and Iterator

LinkedList

Collections Methods - sort, shuffle, reverse, fill, copy, max, min, binarySearch, addAll, frequency and disjoint

Stack Class of Package java.util

Class PriorityQueue and Interface Queue

Sets

Maps

Properties Class

Synchronized Collections

Unmodifiable Collections

Abstract Implementations

6. Generic Classes and Methods.

Generic Methods: Implementation and Compile-Time Translation

Methods That Use a Type Parameter as the Return Type

Overloading Generic Methods

Generic Classes

Raw Types

Wildcards in Methods That Accept Type Parameters

Generics and Inheritance: Notes

7. Applets.

Sample Applets Provided with the JDK

Simple Java Applet: Drawing a String

Executing WelcomeApplet in the appletviewer

Executing an Applet in a Web Browser

Applet Life-Cycle Methods

Initialization with Method init

Sandbox Security Model

8. GUI Components: Part 2.

JSlider

Windows: Additional Notes

Using Menus with Frames

JPopupMenu

Pluggable Look-and-Feel

JDesktopPane and JInternalFrame

JTabbedPane

Layout Managers: BoxLayout and GridBagLayout

9. Multithreading. Multithreading with GUI. Interfaces.

Thread States: Life Cycle of a Thread

Creating and Executing Threads with Executor Framework

Multithreading with GUI

Performing Computations in a Worker Thread

Processing Intermediate Results with SwingWorker

10. Networking.

Manipulating URLs

Reading a File on a Web Server

Establishing a Simple Server Using Stream Sockets

Establishing a Simple Client Using Stream Sockets

Client/Server Interaction with Stream Socket Connections

Client/Server Tic-Tac-Toe Using a Multithreaded Server

11. Accessing Databases with JDBC.

Relational Databases

SQL

Java DB/Apache Derby

PreparedStatements

12. JavaServer™ Faces Web Apps.

Multitier Application Architecture

Model-View-Controller Architecture of JSF Apps

Common JSF Components

Validation Using JSF Standard Validators

Session Tracking

Accessing Databases in Web Apps

13. Web Service Basics.

SimpleObject Access Protocol (SOAP)

Representational State Transfer (REST)

JavaScript Object Notation (JSON)

Publishing and Consuming SOAP-Based Web Services

Consuming a Database-Driven SOAP Web Services