Бизнес

Бизнес трейнингите и семинарите, които OnTarget Training предлага в областта на:


- Управление на проекти Project Management;

- Бизнес анализ Business Analysis;

- Успешно ръководене Leadership;

- Комуникационни умения;

- Презентационни умения.


Тези обучения ще бъдат полезни на всички, които желаят да повишат и/ или усъвършенстват уменията си в областта, да утвърдят позициите си и да постигат по-лесно и успешно поставените цели. За повишаването на знанията и уменията ви тази област ще се погрижат отлично подготвените и опитни лектори на OnTarget Training.