Технологични

В областта на информационните технологии OnTarget Training предлага висококачествени обучения и семинари в следните направления:


- Java обучения;

- C# и .NET обучения;

- C/C++ обучения;

- Web обучения

- Информационна сигурност;

- Network обучения;

- UNIX, Linux обучения;

- обучения в областта на софтуерното инженерство;

- обучения в областта на системния анализ.


Темите на обученията са съобразени с последните новости в областта. Програмите, на всяко едно от тях, са специално разработени за да дадат необходимата подготовка на курсистите за съответната технология. Освен отличната теоретична подготовка, която записалите се във всеки един курс, получават, усвояват и практически умения, които успешно да прилагат в реалната работа след това.